ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Fundację Młodych Liderów oraz Maturalni sp. z o.o. 

Poniższe informacje skierowane są do osób biorących udział w konkursie (dalej: “Uczestników”) na przyznawanie Stypendium “Maturalny Nobel” (dalej: “Konkurs”).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Fundacja Młodych Liderów z siedzibą ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 817 217 81 36 oraz Maturalni sp. z o.o. z siedzibą ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków, NIP: 6772493106.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników wraz z ich wizerunkiem odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu, wyboru Laureata i Wyróżnionych oraz wypłaty Stypendium.

3. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata i Wyróżnionych Konkursu będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratorów w okresie koniecznym do realizacji roszczeń.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku Uczestników  obejmuje okres aktualnie trwającej edycji Konkursu tj. 11.10.2023 r. – 24.02.2024 r., a w przypadku Finalistów, Laureata oraz Wyróżnionych zgoda jest bezterminowa i obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej edycji Konkursu oraz w kolejnych jego edycjach. 

6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody RODO, zamieszczonej w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie filmu wideo do zadania konkursowego odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane podawane przez Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

12. Organizator oraz Współorganizator jako administratorzy danych osobowych informują, że dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

Do końca obecnego etapu pozostało:

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund